ZATRÁVŇOVACIE ROHOŽE

Zatrávňovacie rohože sa využívajú na spevnenie a najmä ochranu zatrávnených plôch, ktoré sú často zaťažované chôdzou po nich, alebo dopravnými prostriedkami, či už ľahšími ako sú kolobežky, bicykle, alebo ťažšími ako sú motorové vozidlá. Najviac sa tieto zatrávňovacie rohože používajú na parkoviskách, príjazdových cestách, na chodníkoch či už v parkoch, alebo cyklistických, na spevnenie výbehov pre rôzne druhy zvierat, do športových areálov, na detské ihriská atď. Ak sú trávnaté plochy suché, odolávajú záťaži celkom dobre, avšak problém nastáva až pri premočení terénu vplyvom dažďa, alebo na jar, keď sa začne topiť sneh a pôda je doslova napitá vodou. Platí totiž, že čím je terén mokrejší, tým viac je náchylný na poškodenie. Ideálnym a zároveň aj ekologickým riešením ako predísť takémuto poškodeniu sú práve plastové zatrávňovače, ktoré môžeme rozdeliť na: Zatrávňovacie tvárnice t.j. zatrávňovacie dosky / dlažba, ktoré nemožno klásť na existujúci trávny porast, alebo zatrávňovacie rohože, ktoré možno pokladať priamo na existujúci trávnik.

U-Pin k uchycení zatravňovací rohože
0.31 €

U-Pin k uchycení zatravňovací rohože

Zobraziť Produkt